Izrada web stranice

Internet stranice su osnovni medija za dijeljenje informacija i komunikaciju na internetu. Svaka interakcija koju vršimo putem interneta koristi određeno sučelje i funkcije. Dobar izgled i intuitivne funkcije omogućiti će posjetiteljima da na jednostavan način dođu do željenih informacija i ostvare kontakt sa Vama. Nasuprot tome loše dizajnirane web stranice rade kontra efekt. IZRADA WEB STRANICE […]